Praktijk de Boer en Agema

Het Voert 5 b

1613 KL Grootebroek


Telefoon:

Fax:

Spoedgevallen:

Avond/weekend:

HOME PRAKTIJKINFO NIEUWS MEDEWERKERS ONLINE DIENSTEN LINKS

0228-512703

0228-522694


0229-297800

Coronavaccinatie voor mensen uit geboortejaar 1956,1957,195, 1959 en 1960.

Beste patiënten!

Eén dezer dagen krijgt u van ons -via PostNL- een uitnodiging voor vaccinatie tegen het Coronavirus. Er is al maanden allerlei gedoe rond de vaccinaties, nu zijn er weer vragen rondom het AstraZeneca vaccin.

Vandaar deze mail, wij leggen u straks uit waarom wij denken dat vaccineren -óók met AstraZeneca!- veilig én heel effectief is. Zeker voor uw leeftijdsgroep!

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren. Allereerst om te voorkomen dat u, uw naasten en geliefden ernstig ziek worden, maar ook om onze samenleving te “verlossen” van de strakke coronamaatregelen.

Praktische informatie:

Wij hebben nu vaccins beschikbaar voor personen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960. En voor personen van met een zeer ernstig overgewicht of het syndroom van Down. - U wordt gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin, andere merken vaccins zijn NIET beschikbaar. –

Prikdatum (eerste vaccinatie) 13 april en afspraaktijd staan vermeld in de brief die u binnenkort ontvangt.

De 2e prik wordt in de zomer op dinsdag 29 juni gegeven.

Priklocatie: Sporthal de Kloet, Raadhuislaan 8, ingang aan de zijkant van de sporthal.


Bent u te vroeg, wacht dan in de directe omgeving van de Kloet en niet voor de ingang. - Begeef u pas op uw afspraaktijd naar de ingang en zet uw gezichtsmasker.

Na de vaccinatie moet u nog 15 minuten onder medisch toezicht in de Sporthal blijven, in verband met mogelijke (zeer zeldzame) overgevoeligheidsreacties. - Heeft u recent COVID-19 gehad? Vaccinatie kan dan pas 4 weken na de 1e ziektedag.

Hoe bereidt u zich voor op de prik?

Neem de bloedverdunners Eliquis, Lixiana, Pradaxa en Xarelto tijdig in, minimaal 6 uur voordat u geprikt wordt. Gebruikt u bloedverdunners via trombosedienst, vraag de trombosedienst of uw bloed niet te dun is

Draag makkelijke kleding om uw bovenarm te kunnen ontbloten

Neem de uitnodigingsbrief en uw gezichtsmasker mee

Waarom vinden wij de corona-vaccinatie belangrijk en veilig?

Wat cijfers

Momenteel worden iedere week ruim 1500 COVID-19 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar, uw leeftijdsgroep. Er overlijden in deze periode iedere week bijna 200 Nederlanders -in en buiten het ziekenhuis- aan de gevolgen van COVID-19. Meestal 70+’ers, maar iedere week toch ook 10 -20 personen in de leeftijd 60-70 jaar. In Engeland en in Israël ziet men dat bij massale vaccinaties de opnamecijfers in ziekenhuizen drastisch dalen.

AstraZeneca is een effectief en veilig vaccin

Een paar weken na de 1e prik bent u al voor 80% beschermd tegen ernstige vormen van de ziekte COVID-19 (ziekenhuisopname noodzakelijk of overlijden). Na de 2e prik stijgt dit percentage tot vrijwel 100% bescherming. U loopt dan nauwelijks meer risico op een ziekenhuis/IC opname of op overlijden door COVID-19. Als u na vaccinatie onverhoopt tóch door het Coronavirus besmet raakt ( u bent voor 60% beschermd), dan zal de ziekte bij u véél minder ernstig verlopen.

Klachten van de prik zelf

Die treden vaker op dan na de bekende jaarlijkse griepprik, maar zijn doorgaans mild. Het gaat dan bijvoorbeeld om 1-2 dagen hoofdpijn, koorts of rillerigheid, pijnlijke spieren en gewrichten, pijnlijke (geprikte) bovenarm. Maar veel mensen hebben daarentegen geen of minimale klachten. Ernstige bijwerkingen van alle vaccins zijn zeldzaam Ieder vaccin -dus óók Pfizer en Moderna kennen kleine gezondheidsrisico’s. De kans dat u aan een coronavaccinatie komt te overlijden is echt extreem laag: in de VS is berekend dat die kans even klein is als de kans dat iemand door een bliksemflits wordt gedood. Het risico dat u een ernstige vorm van COVID krijgt en daaraan overlijdt is vele malen groter. Bij het AstraZeneca vaccin wordt momenteel onderzocht of dit vaccin ernstige problemen in de bloedstolling kan veroorzaken. In Nederland gaat het om slechts 5 personen (4 van hen jonger dan 60 jaar, 1 overleden), het is nog niet 100% zeker dat het vaccin de oorzaak is. Het gaat ook in andere landen om heel weinig gevallen. In Engeland en Schotland -waar al ruim 18 miljoen mensen met AstraZeneca gevaccineerd zijn- is dit stollingsprobleem bij “slechts” 1 op de 600.000 gevaccineerde personen gezien.

Het stollingsprobleem is dus zeer zeldzaam, inmiddels weet men ook hoe dit behandeld moet worden. Conclusie wereldwijd: Niet of te laat vaccineren -zeker bij 55- 60+’ers- zal resulteren in nog meer ernstig zieke COVID-19 patiënten en sterfgevallen. Nogmaals ons advies: Laat u op 13 april door ons vaccineren.

Heeft u vragen : wij staan voor u klaar!