Praktijk de Boer en Agema

Het Voert 5 b

1613 KL Grootebroek


Telefoon:

Fax:

Spoedgevallen:

Avond/weekend:

HOME PRAKTIJKINFO NIEUWS MEDEWERKERS ONLINE DIENSTEN LINKS

0228-512703

0228-522694


0229-297800

Praktijk accreditatie


Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat onze praktijk in december 2018 NHG-praktijk geaccrediteerd is.


Dit betekent dat wij van de NPA het NHG-Keurmerk Praktijkaccreditering voor huisartsenpraktijken hebben gekregen. (NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap en NPA is de certificeringsinstantie)


Samen met de andere huisartsenpraktijken in ons Huisartsencentrum de Tulp die dit keurmerk ook hebben verdiend, zijn we er erg trots op dit keurmerk voor huisartsen te mogen dragen.  


Wat houdt dit keurmerk in?


Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. Een huisartsenpraktijk krijgt dit keurmerk alleen als zij aan strenge eisen voldoet. Alleen praktijken die alle geldende richtlijnen volgen en die aan de verbetering van de zorg werken kunnen dit keurmerk krijgen.


Zo kunnen wij u laten zien dat alle medewerkers in onze praktijk kwaliteit leveren die door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bewaakt wordt.


Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.


Als patiënt/cliënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartsenpraktijk u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoord: met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering


Praktijken met een keurmerk worden herkend aan het bovenstaande logo.  


Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?


Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt driejaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.


Uw mening telt!


Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!


Verlenging keurmerk


NPA verricht de certificering van de huisartsenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg.


Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elke drie jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor drie jaar.