Praktijk de Boer en Agema

Het Voert 5 b

1613 KL Grootebroek


Telefoon:

Fax:

Spoedgevallen:

Avond/weekend:

HOME PRAKTIJKINFO NIEUWS MEDEWERKERS ONLINE DIENSTEN LINKS

0228-512703

0228-522694


0229-297800

Welk spreekuur?

Elke ochtend wordt er in de praktijk spreekuur gehouden. Normaal gesproken maakt u eerst een afspraak met de assistente en komt u naar dit spreekuur. Eenvoudige vragen kunnen vaak ook telefonisch beantwoord worden. U kunt dan gebruik maken van het telefonisch spreekuur en hoeft niet naar de praktijk te komen. Mocht u fysiek niet in staat zijn om naar het gewone spreekuur te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afspraken maken

U kunt telefonisch (tussen 8.00 en 10.00 uur) een afspraak maken voor het spreekuur. De assistente vraagt altijd waarvoor u komt, zodat ze de agenda optimaal kan indelen. In principe wordt er 10 minuten gereserveerd voor een consult. Als u meerdere vragen heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, dient u dit aan te geven, zodat de assistente hier rekening mee kan houden. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u om de afspraak af te bellen.

Telefonisch spreekuur

De assistente heeft een telefonisch spreekuur van 14.00 tot 15.00 uur. Zij is bij veel medische problemen voldoende deskundig om uw vragen te beantwoorden of uitslagen door te geven. Zo nodig zal zij u naar de huisarts doorverwijzen.

EHBO

 Bij spoedeisende klachten of verwondingen hoeft u niet eerst een afspraak te maken. U kunt direct naar de praktijk komen. Als u van tevoren even belt, kan de huisarts rekening houden met uw komst.